محصولات titlepic_01

 

لطفاً مدل محصول خود را انتخاب کنيد:

سريEVH بطور ويژه براي   موارد استفاده مستقيم با راندمان بالا طراحي شده است. سريEVH ميتواند تا 400 بار سرويس دهد و عمر آن در حالت استفاده standby به 5 سال ميرسد.

 
EVH12140
EVH12150
EVH12240
EVH12390
 

سري EVX بطور ويژه براي   موارد استفاده مستقيم با راندمان بالا طراحي شده است. سري EVX ميتواند تا 400 بار سرويس دهد و عمر آن در حالت استفاده standby به 8 سال ميرسد.

 
EVX1272
EVX12120
EVX12170
EVX12200
EVX12260
EVX12300
EVX12340
EVX12400
EVX12520
EVX12650
EVX12750
EVX121000
 

سريGP براي مصرف عمومي با عمر 5 سال در حالت standby و يا 260 بار تخليه کامل در استفاده مستقيم طراحي شده است. مانند تمام باتريهاي CSB قابل شارژ، با راندمان بالا، بدون امکان نشتي وبدون هزينه تعميرو نگاهداري ميباشند.

 
GP645
tip01 GP672
GP6120
GP1222
GP1245
GP1272
GP12120
GP12170
GP12200
GP12260
GP12340
GP12400
GP12650
GP121000
 
 

سري GPL براي مصرف عمومي با عمر حداکثر10 سال در شرايط شارژ عادي(دماي 25 درجه سانتيگراد یا 77 درجه فارنهایت) طراحي شده است. مانند تمام باتريهاي CSB قابل شارژ، با راندمان بالا، بدون امکان نشتي وبدون هزينه تعميرو نگاهداري ميباشند.

 
GPL672
GPL1272
GPL12120
GPL12260
GPL12400
GPL12520
GPL12750
GPL12880
GPL121000

سري HC بطور ويژه براي   موارد استفاده با راندمان بالا طراحي شده است. ترمينالهاي مخفي، امکان اتصال مستقيم به کامپيوتر را ميدهند. سري HC ميتواند بيش از 260 بارتا تخليه کامل در حالت استفاده مستقيم سرويس دهد و عمر آن در حالت استفاده standby به 3 تا 5 سال ميرسد.

 
HC1217W / HC1217WP
HC1221W / HC1221WP
HC1225W / HC1225WP
HC1228W / HC1228WP
 
سري HR بطور ويژه براي   موارد استفاده با راندمان بالا طراحي شده است. از مشخصات  آن، حجم کوچک، وزن کم وبازدهي بالا ميباشد. سري HR ميتواند بيش از 260 بارتا تخليه کامل در حالت استفاده مستقيم سرويس دهد و عمر آن در حالت استفاده standby به 3 تا 5 سال ميرسد.
 
HR1221W
HR1224W
HR1227W
HR1234W
HR1251W
HR1290W
HR12120W
 

سري HRL بطور ويژه براي مصارفي با نرخ تخليه بالا طراحي شده وعمري 10 ساله دارد. از ويژگيهاي آن ميتوان به راندمان بالا در هنگام سرويس دهي وتوانايي مقاومت در مقابل گرما اشاره کرد. سري HRL  ميتواند 260 بار تا تخليه کامل در حالت استفاده مستقيم سرويس دهد.

 
HRL634W
HRL1210W
HRL1223W
HRL1234W
HRL1280W
HRL12110W
HRL12150W
HRL12200W
HRL12280W
HRL12330W
HRL12390W
HRL12500W
 

سري MSJ براي عمر بسيار طولاني تا 20 سال تحت شرايط معمولي شارژ طراحي شده است. مانند تمام باتريهاي CSB قابل شارژ، با راندمان بالا، بدون اامکان نشتي وبدون هزينه تعميرو نگاهداري ميباشند.

 
MSJ150
MSJ200
MSJ260
MSJ300
MSJ350
MSJ400
MSJ500
MSJ650
MSJ800
MSJ1000
 

سري MSV براي عمر بسيار طولاني تا 15 سال تحت شرايط معمولي شارژ طراحي شده است. مانند تمام باتريهاي CSB قابل شارژ، با راندمان بالا، بدون اامکان نشتي وبدون هزينه تعميرو نگاهداري ميباشند..

 
MSV200
MSV300
MSV400
MSV500
MSV650
MSV800
MSV1000
 

سري MU براي عمر بسيار طولاني تا 20 سال تحت شرايط معمولي شارژ طراحي شده است. مانند تمام باتريهاي CSB قابل شارژ، با راندمان بالا، بدون امکان نشتي وبدون هزينه تعميرو نگاهداري ميباشند.

 
MU1000S
MU1500S
 

ترمينال سري باتريهاي TPL در جلوي آن قرار گرفته و براي عمر تا 12 سال طراحي شده اند. مانند تمام باتريهاي CSB قابل شارژ، با راندمان بالا، بدون اامکان نشتي وبدون هزينه تعميرو نگاهداري ميباشند.

 
TPL12800
TPL12900
TPL121000
TPL121250
TPL121350
TPL121500
 

باتريهاي سري UPS از آخرين تکنولوژي صفحات نازک براي فراهم کردن امکان تخليه تمام انرژي در مدت 5 دقيقه بهره گرفته اند. سري UPS ميتواند بيش از 260 بار تخليه کامل در حالت استفاده مستقيم سرويس دهد و عمر آن در حالت استفاده standby به 5 سال ميرسد..

 
UPS12240
UPS123606
UPS123607
UPS12540
 
 

سري XHRL بطور ويژه براي مصارفي با نرخ تخليه انرژي بالا طراحي شده است. امکان ذخيره انرژي در حجم ثابت به ميزان 20% از ديگر ويژگيهاي اين باتري است. سري XHRL ميتواند بيش از 260 بار تخليه کامل در حالت استفاده مستقيم سرويس دهد و عمر آن در حالت استفاده standby به 10سال ميرسد.

 
XHRL12360W
XHRL12410W
XHRL12475W
XHRL12620W
 

سري XTV بطور ويژه براي استفاده در دماهاي غير معمول (20- تا 50 درجه سانتيگراد) طراحي شده است. نوآوري تکنولوژي باتريهاي سربي-اسيدي (VRLA) امکان عمر 12 سال در حالت استفاده standby و يا بيش از 260 بار تخليه کامل در حالت استفاده مستقيم را به باتري ميدهد..

 
XTV1272
XTV12750
XTV12850
XTV12950 

2009- IRAN CSB Battery Co.
کلیه حقوق محفوظ است
محصولات | شرکای تجاری | پشتیبانی | کمپانی | تماس با ما
Iran