پشتیبانی باطری های سربی اسیدی کوچک

titlepic

 

tip_list

شرح انواع کوچک باتریهای سربی-اسیدی

   

2- شرح انواع کوچک باتری های سربی- اسیدی 

2-1 خصوصیات باطری: 

 (1) نگاهداری مجانی

گازهای تولید شده توسط الکترولیز آب دراثر شارژ بیش از حد، توسط الکترودها جذب شده و به الکترولیت تبدیل میشوند و همین مسئله سبب میشود که نگاهداری از باتری هیچ هزینه ای دربرنداشته باشد.

(2) در هرموقعیتی قابل استفاده و نصب است زیرا تولیدگاز کاملاً در درون باتری اتفاق می افتد و هیچ نشتی وجود ندارد.

هیچ الکترولیت مایعی وجود ندارد. زیرا الکترولیت توسط یک نگاهدارنده و همچنین الکترودها محکم نگاه داشته میشود.  درشرایط عادی کارکرد باتری، گاز تولیدی ناشی از شارژ بیش از اندازه، توسط الکترودها جذب میشود و راهی به خارج از باتری ندارد. با دارا بودن این ویژگی، این باتری میتواند درهرموقعیتی در خانه و یا ادارجات مورد استفاده قرار گیرد.

(3) اندازه گیری مطمئن

شارژ بیش از اندازه و یا روش شارژ نادرست ممکن است باعث تولید مقادیر زیادی گاز شود. باتریهای سربی-اسیدی CSB به یک سوپاپ اطمینان مجهز میباشند که بالا رفتن فشار داخل باتری را احساس میکند و اجازه میدهد که این گازها به خارج از باتری هدایت شوند.

(4) آماده برای استفاده در حالت شارژ حتی پس از زمان انبارش طولانی

استفاده از ساختار آلیاژی کلسیم- سرب در شبکه این باتری باعث شده که میزان تخلیه خودبخودی این باتری به میزان  image002 تا image004 کمتر از میزان تخلیه باتریهای سربی معمولی باشد که این، بطرز چشمگیری باعث افزایش عمر انبارش باتری خواهد شد. 

  (5) باتری سربی- اسیدی باعملکرد ایده آل

با ویژگیهای تخلیه مطلوب و مقاومت داخلی کم، این باتری قابل بکارگیری در بسیاری از دستگاهها میباشد. تنها اصول بکارگیری شامل سیکل زمانی سرویس دستگاه با شارژ و تخلیه قابل تکرار و همچنین استفاده از باتری در حالت stand-by است که در آن باتری معمولاً درحالت شارژ و یا تخلیه بر حسب لزوم نگاهداری میشود.

(6) اقتصادی بودن

انواع اقتصادی باتریهای سربی-اسیدیCSB  برای 260 بار شارژ و تخلیه کامل، همچنین 3 تا 5 سال در حالت stand-by قابل استفاده هستند. نگاهداری این نوع باتری کاملاً مجانی است و هزینه اندک، آنرا بسیار اقتصادی کرده است. فشردگی وحجم کم، سبکی و عملکرد مطلوب عواملی هستند که در کاهش هزینه کلی این منبع تأمین انرژی دخیل میباشند.(دمای محیط 25 درجه سانتیگراد یا 77 درجه فارنهایت)

 
2-2 کاربردهای باتری
محصولات الکترونیکی، پیشرفت چشمگیری در سالهای اخیر داشته اند. سیستمهای ارتباطی گوناگون مانند (VAN, LAN and INS)  سریعاً ایجاد شده اند تابتوانند تجهیزات قابل حمل، تجهیزاتOA (دستگاههای مورد استفاده خارج از خانه) وهمچنین تجهیزات FA (تجهیزات اتوماتیک کارخانجات) را به یکدیگر متصل کنند.
یک سیستم تولید انرژی با سلولهای خورشیدی که از انرژی خورشید استفاده میکند را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد.  باتریهای سربی-اسیدیCSB  مناسبترین گزینه برای تأمین انرژی اصلی و اضطراری و نیز به منظور انبارش میباشند. محصولات ما برای استفاده در سیکل اصلی تأمین انرژی وهمچنین استفاده یدکی (standby) طراحی شده اند.
 
مشخصات کاربردی:
 
(1) استفاده در سیکل اصلی تأمین انرژی
-تلویزیون و ویدئوهای قابل حمل، ضبط صوت ها و رادیو و...
-دریل و اره و سنگ های چرخنده، دستگاههای چمن زنی و جاروهای برقی
-دوربین وتجهیزات عکاسی
-کامپیوترهای شخصی قابل حمل، پردازشگرهای لغت وترمینالهای قابل حمل وغیره
-تجهیزات اندازه گیری قابل حمل
-تلفنهای قابل حمل
-انواع اسباب بازیها و وسایل سرگرمی وتفریحی که نیازمند منبع تغذیه هستند
- تجهیزات روشنایی
 
(2) استفاده یدکی
-تجهیزات الکتریکی و ارتباطی
-تجهیزات لامپهای اضطراری
-سیستمهای اعلام خطر آتش سوزی و امنیتی
-تجهیزات مختلف مسافت سنجی
-کامپیوترهای اداری و دیگر تجهیزات مربوط به پردازشگرها واتوماسیون اداری
-رباتها، تجهیزات کنترلی ودیگر سیستمهای اتوماسیون کارخانه ای
-منابع تولید انرژی بدون وقفه (UPS)
-منابع پشتیبانی برق در نیروگاههای تولید برق وایستگاههای فرعی
-سیستمهای ارتباط از راه دور

 

(3) تولید انرژی با سلولهای خورشیدی
-سیستمهای روشنایی خیابانها
-ایستگاههای پمپاژ آب
-منابع تولید انرژی دستی وقابل حمل
-سیستم های تولید برق روستاهای کوچک

 

 

specs
 
 2-3-ساختمان باتری :
 
  ساختمان یک باتری سربی-اسیدی CSB درشکل 1 نشان داده شده است. درزیر، شرح اجزای مختلفی که باتریهای ما را میسازند بیان شده است.

 

(1)   صفحات قطبهای مثبت ومنفی
 این صفحات شامل یک جرم فعال و شبکه ای از آلیاژ سرب-کلسیم میباشد.
(2)   صفحه تنظیم
 یک پارچه کاملاً صاف از جنس فایبرگلاس باقابلیت اکسیداسیون بالا و مقاوم درمقابل گرما برای قدرت جذب بالای الکترولیت و توانایی هدایت یون.
(3)   سوپاپ اطمینان
 زمانی که یک افزایش غیرعادی در فشارداخلی باتری(دراثر شارژ بیش از حد ویا استفاده نادرست از باتری)  ایجاد شود این سوپاپ باز میشود و گاز از باتری خارج میشود تا فشار به حالت نرمال برگردد.
 (4) محفظه و پوشش باتری
 محفظه و پوشش باتری از ABS و یا نوعی رزین با استقامت بسیار بالا و مقاوم در قبال اسید ساخته شده است. محفظه وپوشش باتری کاملاً درزگیری شده است تا ازنشتی گاز و الکترولیت جلوگیری شود.

 

شکل 1- ساختمان باطری
batterystructure
 
                                                                                             

 2-4- اصول درزگیری

 واکنش شارژ وتخلیه باتری سربی- اسیدی توسط جدول زیر قابل بیان خواهد بود:
 
Anode
 
Electrolyte
 
Cathode
 
Discharge
 
Anode
 
Electrolyte
 
Cathode
PbO2
+
2H2SO4
+
Pb
+
®
¬
+
PbSO4
+
H2O
+
PbSO4
Lead dioxide
 
Sulfuric acid
 
Sponge lead
 
Charge
 
Lead sulfate
 
Water
 
Lead sulfate
 

 شارژ بیش از حد، موجب الکترولیز آب موجود در الکترولیت میشود که موجب آزاد شدن گاز اکسیژن در قطب مثبت و هیدروژن در قطب منفی خواهد شد. سپس این گازها به محیط بیرون تخلیه میشوند. ازآنجاییکه کاهشی در سطح مایع الکترولیت حاصل میشود، افزودن آب در فواصل زمانی مشخص لازم است.

 باتری سربی- اسیدی CSB بگونه ای طراحی شده که قطب منفی آن نیاز به شارژ کامل ندارد حتی وقتی که قطب مثبت آن کاملاً شارژ شده باشد. بعلاوه گاز هیدروژن ازقطب منفی تولید نمیشود اگرچه گاز اکسیژن ازقطب مثبتی که بیش ازحد شارژ شده است تولید شده باشد. سپس اکسیژن تولید شده درقطب مثبت، باسرب اسفنجی شکل قطب منفی واکنش نشان داده وتبدیل به مونو اکسید سرب (pbo) میشود. مونو اکسید سرب به نوبه خود با اسید سولفوریک (الکترولیت) واکنش نشان داده و تبدیل به سولفات سرب (pbso4)میشود و اجازه میدهد تا قطب منفی تخلیه شود.

 به عبارت دیگر اکسیژن آزاد شده ازقطب مثبت توسط قطب منفی جذب میشود بدون اینکه به فضای بیرون منتشر شود. از آنجا که قطب منفی به کمک گاز اکسیژن تخلیه میشود همواره یک بخش آزاد که تخلیه نمیشود وجود خواهد داشت. نتیجه اینکه قطب منفی هرگز هیدروژن تولید نخواهد کرد. این عمل بطور کامل از کاهش آب جلوگیری خواهد نمود.

 اصول درزگیری یک باتری سربی- اسیدی با معادله و شکل زیر بیان میشود:

Negative plate (charged)

         

O2 gas generated from the positive plate

 

       

Negativeplate

Pb

+  

½ O2

®

(PbO)

Sponge lead

 

Oxygen gas

 

 

Lead oxide

for Electrolyte

 

Negative plate

Electrolyte

 

¯

H2O

+

PbSO4 ¬

H2SO4

+

(PbO)

Water

 

Lead sulfate

Sulfuric acid

 

 

 

  

 شکل2:تصویر بیانگر اصول درزگیری باتری

  darzgiri     

2009- IRAN CSB Battery Co.
کلیه حقوق محفوظ است
محصولات | شرکای تجاری | پشتیبانی | کمپانی | تماس با ما
Iran