پشتیبانی باطری های سربی اسیدی کوچک

titlepic

 

tip_list

استفاده از راهنمای باتریهای سربی-اسیدی CSB
 

 

 

 

 5- استفاده از راهنمای باتریهای سربی-اسیدی CSB

5-1 دامنه کاربرد

توصیه های زیر هنگام بکارگیری یک باتری سربی- اسیدی CSB باظرفیت 4.5 تا 100 آمپر- ساعت باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

5-2 پیش بینی های لازم برای طراحی منبع تغذیه

5-2-1 شارژ کردن

الف- برای استفاده استندبای (شارژ شناور یا چکه ای)

1- باتری را با ولتاژ ثابت 2.275 V/cell و در دمای (25°C or 77oF) شارژ کنید.

وقتی که عملیات شارژ در دمای زیر5°C (41°F) یا بالاتر از 35°C (95°F) وبه هر صورت بالاتر از دمای متوسط 25°C (77oF) انجام میشود لازم است که ولتاژ شارژ براساس دما تنظیم شود. ضریب دما باید -3.3mV/°C cell   باشد.

2- جریان شارژ اولیه باید 0.3CA (که در آن C ظرفیت اسمی باتری وA آمپر میباشد) یا کمتر باشد.

3- توصیه میکنیم که شارژ باتری را در دمای محیطی بین 5°C (41°F) و35°C (95°F) انجام دهید تا از هرگونه تاثیر سوئی در جهت کاهش عمر باتری جلوگیری شود.

ب- برای باتریهای در حال سرویس دهی

1- ولتاژ ثابت 2.45 V/cell را در دمای (25°C or 77°F) برای شارژ باتری بکار گیرید. اگر عملیات شارژ در دمای محیطی کمتر از 5°C (41°F) یا بیشتر از 35°C (95°F)  انجام میشد لازم است که ولتاژ شارژ بر اساس دما تنظیم شود. ضریب دما باید -5mV/°C cell باشد.

2- جریان شارژ اولیه باید 0.3CA ( C ظرفیت اسمی باتری وA آمپر میباشد) یا کمتر باشد.

3- برای جلوگیری از شارژ بیش ازحد، وقتی که عمل شارژ تمام شد توصیه میکنیم که با استفاده از یک تایمر یا کاهش ولتاژ ثابت به 2.275 V/cell  در دمای (25°C or 77°F) عمل شارژ متوقف شود.

4- همچنین توصیه میکنیم که شارژ باتری را در دمای محیطی بین 5°C (41°F) و35°C (95°F) انجام دهید تا از هرگونه تاثیر سوئی در جهت کاهش عمر باتری جلوگیری شود.

5- اگر شارژ سریع مورد نیاز بود با ما تماس بگیرید.

5-2-2 تخلیه

1-  پیوستگی تخلیه و ماکزیمم جریان تخلیه (برای 5 ثانیه) نباید از مقادیر مشخص شده در لیست مشخصات بیشتر شود.

2- ولتاژ نهایی تخلیه وجریان تخلیه باید مساوی با مقدیر نشان داده شده در جدول 5 باشد. هرگز باتری رادر حالیکه ولتاژ و جریان تخلیه از مقادیری که در جدول 5 نشان داده شده است کمتر باشد خالی نکنید.

تکرار تخلیه بیش از حد، موجب کاهش عمر باتری خواهد شد.

3- پس از تخلیه، بلافاصله باتری را شارژ نمایید وهرگز آنرا در حالت خالی نگاه ندارید. اگر باتری به مدت طولانی در حالت تخلیه نگاهداری شود، ممکن است پس از شارژ مجدد به ظرفیت اسمی خود نرسد.

جدول 5

Discharge Current (A)

Final Discharge Voltage (V/cell)

0.2C < (A)

1.75

0.2C £ (A) < 0.5

1.70

0.5C £ (A) < 1.0C

1.55

(A) ³ 1.0

1.30

5-2-3 راه اندازی و اتصال

1- باتری را درجای خود محکم کنید تا از لرزش بیش از حد وضربات احتمالی مصون بماند.

2- وقتی که باتری را در یک وسیله میگذارید، آنرا از منابع گرما زا مانند ترانسفورماتور دور نگاهدارید وباتری را در وضعیت قائم و تا آنجا که ممکن است در سطح پایین نگاهدارید. همچنین وجود تهویه مناسب در اطراف باتری الزامی است.

3- ممکن است باتری گاز قابل اشتعال تولید کند. از قرار دادن باتری در یک محفظه بسته ویا نزدیک محل تولید جرقه (برای مثال نزدیک سوییچ و یا فیوز) پرهیز نمایید.

4- استفاده از کلراید وینیل بصورت سیم روکش دار یا صفحه ای ممکن است باعث ایجاد ترک در باتری و یا روکش آن شود. آنرا از باتری دور نگاهدارید یا ازکلرید وانیل غیر پلاستیکی استفاده نمایید.

5- هرگز ترمینال باتری را خم نکنید و مستقیماً آنرا لحیم کاری ننمایید.

6- از بکار بردن باتری در مکانهای زیر خودداری نمایید:

الف- مناطقی که مستقیماً در معرض نور خورشید قرار دارند.

ب- مناطقی که رادیو اکتیویته زیاد، مادون قرمز زیاد ویا ماوراء بنفش زیاد دارند.

پ- مناطق پوشیده از حلالهای ارگانیک، بخار، گرد وغبار و گازهای خورنده .

ت- مناطقی با سطح لرزش غیر عادی

- وقتی که باتری را به یک شارژر یا یک مصرف کننده وصل میکنید، سوییچ مدار را در حالت خاموش نگاه دارید وقطب مثبت باتری را به قطب مثبت شارژر یا مصرف کننده و همچنین قطب منفی آنرا به قطب منفی شارژر یا مصرف کننده وصل کنید.

- هرگز باتریهای با ظرفیت متفاوت، با عملکرد های متفاوت و همچنین باتریهای نو و کهنه را با هم بکار نبرید.

- هیچگاه بیش از 32 باتری را در یک ردیف با هم سری نکنید و همچنین باتریها را در بیش از 4 ردیف با هم موازی نکنید. اگر تعداد بیشتری باتری برای اتصال سری یا موازی غیر از آنچه که در بالا توضیح داده شد نیاز داشتید، با ما تماس بگیرید.

5-3 توصیه های عمومی

5-3-1 قبل از استفاده

الف- انبارش و شارژ تکمیلی

1- در طول انبارش، ظرفیت باتری بر اثر تخلیه خودبخودی کم میشود. باتریها را درمحیط خشک و خنک نگاهداری کنید.

 جاییکه میانگین دمای ماهیانه بیش از 25°C (77°F) (کمتر از 30°C یا 86°F ) باشد، شارژ تکمیلی را هر 3 ماه یکبار انجام دهید و جاییکه میانگین دمای ماهیانه کمتر از 25°C (77°F) باشد، شارژ تکمیلی را هر 6 ماه یکبار انجام دهید .

2- هنگامیکه از یک باتری انبار شده استفاده میکنید، همیشه قبل از استفاده، شارژ تکمیلی را انجام دهید.

3- برای شارژ تکمیلی به جدول 6 مراجعه کنید.

 

جدول 6

Charge Method

Charge Time (h)

Ambient Temperature (°C)

Constant Charge Voltage at 2.45 V/cell

6-12

5 -35

Constant Charge Current at 0.05CA

6-12

ب- حمل ونقل

1-هنگام حمل ونقل باتری، هرگز ضربه شدید به آن وارد نکنید و یا باعث ارتعاش شدید آن نشوید.

2-توصیه میشود که حمل و نقل باتری بصورت عمودی (ایستاده) انجام گیرد.

3- هنگامیکه باتری وصل شده به تجهیز را جابجا میکنید، اتصال را کاملاً محکم کنید و مدار را باز نگاهدارید.

5-3-2 بازرسی و سرویس روزانه

1- زمانی که وقایع غیر عادی زیر مشاهده شد، مورد را کشف کرده و باتریهای معیوب را تعویض نمایید:

الف- ولتاژ غیر عادی

ب-  هر ایراد فیزیکی (بعنوان مثال کاور باتری شکاف خورده و یا تغییر شکل یافته)

پ-  هر نوع نشتی از الکترولیت

ت-  هر نوع تولید گرمای غیر عادی

2- هر نوع آلودگی ناشی از گرد وغبار را با یک دستمال خیس تمیز کنید. هرگز از حلالهای آلی مانند تینر یا بنزین استفاده ننمایید در غیر اینصورت ممکن است ظرف باتری یا پوشش آن دچار ترک خوردگی شود.

3- اگر باتری را بعنوان یک منبع تغذیه اضطراری برای موارد آتش نشانی استفاده میکنید، طبق استاندارد یا رویه بازرسی تجهیز مربوطه آنرا بازرسی نمایید.

5-3-3 دیگر اقدامهای احتیاطی

1- باتری ممکن است گاز قابل احتراق تولید کند. برای جلوگیری از ترکیدن احتمالی، هرگز باتری را نزدیک آتش قرار ندهید.

2- هرگز ترمینالها را کوتاه نکنید زیرا ممکن است باعث سوختن باتری گردد.

3- هرگز قطعات باتری را از هم جدا نکنید و از مونتاژ کردن آن نیز خودداری نمایید.

4-  هرگز سعی نکنید باتری را بصورت برعکس شارژ نمایید. اینکار نه تنها باعث شارژ باتری نخواهد شد بلکه عملکرد آنرا کم میکند و ممکن است باعث نشتی الکترولیت شود.

 

5-4 عمر باتری

در انواع اقتصادی عمر مفید باتری بین 3 تا 5 سال برای استفاده استندبای و 260 بار(اگر کاملاً تخلیه شود) و یا اندکی بیشتر برای استفاده در تجهیزات مختلف میباشد. اگر شرایط مناسب برای کارکرد باتری فراهم نباشد ممکن است عمر مفید باتری کاهش یابد (برای مثال شرایط شارژ، تخلیه، دما و انبارش). برای اطمینان از عملکرد منطقی یک باتری،خواهش میکنیم آنرا قبل از تاریخی که انتظار داریدعمر آن به اتمام برسد، تعویض نمایید. برای مثال سری های GP/HC/HR/EVX باید با توجه به متوسط دمای کاری آنها تعویض شوند. لطفاً موارد پیشنهادی زیر را برای مدت زمان تعویض در نظر بگیرید:

25°C or 77°F (دمای اتاق) ظرف 3 سال

30°C or 86°F ظرف 2.5 سال

40°C or 104°F ظرف 1.4 سال

 

 

 

2009- IRAN CSB Battery Co.
کلیه حقوق محفوظ است
محصولات | شرکای تجاری | پشتیبانی | کمپانی | تماس با ما
Iran